traduccions
en xarxa

Tarifes Tarifes RecomptesRecomptes
Telèfon: 93 898 60 50

Segueix-nos a
Recomptes de text
Per poder emetre pressupostos i factures d'una manera transparent i coordinada en tot el procés (entre clients i traductors), ens cal definir una metodologia prou fiable de còmput.

Per reproduir el nostre càlcul podeu fer servir la utilitat RecFly, desenvolupada per Traduït i que oferim lliurement.
Si no s'estipula altrament de manera explícita, tal com és la tendència actual, es factura sobre el recompte final (o sigui, de la traducció o correcció).
A Traduït basem tots els recomptes, tarifes, pressupostos i factures en paraules.
Algunes empreses i traductors compten en línies, caràcters o pàgines. Però creiem que aquestes opcions presenten també alguns problemes d'arbitrarietat, que requereixen una convenció addicional:
  • Línies: quantes paraules o caràcters o espais per línia?
  • Pàgines: quantes paraules, línies, caràcters per pàgina? Aquesta concepció mecanogràfica encara és més incoherent amb els processadors de text actuals.
  • Caràcters: inclouen espais o no?, com els interpretem en formats especials?, tots els sistemes operatius i conjunts d'ofimàtica els compten igual? S'aproxima molt al sistema ideal però, a més de les observacions anteriors, també obliga a una doble operació aritmètica i mental si hem d'establir tarifes en euros per 100 o per 1.000 caràcters/espais.
  • Paraules: No deixa de ser arbitrari, cal admetre-ho, però requereix "menys" convencions o dobles operacions. També és, potser, el sistema que s'està generalitzant més (si bé no de manera absoluta) dins del sector. D'altra banda, en un entorn multiformat (HTML, programari, etc. amb moltes etiquetes i codis) és més fàcil discernir què és text a traduir (en paraules) i què és codi (caràcters arbitraris).
Mètodes i criteris de recompte.
Word: És sabut que Word es deixa molts elements sense comptar, especialment quadres de text. Feu la prova.

Tampoc no compta text editable en objectes inserits en el document (imatges amb text editable, arxius Word, Excel o PowerPoint inserits en el document, etc.), i cal comptar-ho a part.

Word tampoc no gestiona correctament ni transparentment el funcionament del conjunt de caràcters delimitadors per a cada llengua en particular (punt, coma, números, adreces electròniques, etc.).
Dins del nostre sistema de gestió de projectes hem establert un sistema automàtic de recompte de paraules que ens permet resoldre tots els formats de text amb què treballem: Word, text net (ASCII o TXT), RTF, Excel, PowerPoint, HTML, SGML, XML, PDF, Quark, PageMaker, etc.

A més, hem aconseguit que el recompte també inclogui automàticament les paraules dels quadres de text i d'altres objectes inserits en un document Word (si bé encara no tots).

També incloem en el recompte dels documents Word els encapçalaments i els peus de pàgina.

Els caràcters i símbols que fem servir com a separadors de paraules són els mateixos de MS Word.

Excel: No comptem les cel·les numèriques ni de data.

Per reproduir el nostre càlcul podeu fer servir la utilitat RecFly, desenvolupada per Traduït i que oferim lliurement.

pujar pujar
Descomptes per a formats estàndard
TXT (txt)-4%
RTF (rtf)-1%
Open Document Text (odt)-8%
més informació més
Formats
Consulteu el nostre tractament de formats.
més informació més07/06/2013 10:06:42Web de Can Antaviana