traduccions
en xarxa

Tarifes Tarifes FormatsFormats
Telèfon: 93 898 60 50

Segueix-nos a
Formats
  • Word i RTF: llevat que s'indiqui explícitament, el pressupost no inclou manipulació d'imatges (amb text o sense), ni gràfics, ni diagrames, ni taules complexes, ni tasques de compaginació. Word 97/2000/XP si no s'indica el contrari.

  • Imatges: podeu facilitar els literals en document a part i es pressupostaran aleshores com a text normal.

    També es pot sol·licitar un pressupost per l'extracció dels literals o la manipulació de la imatge (en aquest darrer cas, caldrà facilitar les imatges originals).

  • PowerPoint, PageMaker, QuarkXpress: si calen tipografies (fonts), extensions o plantilles especials, cal facilitar-les alhora amb els originals.

    El pressupost no inclou la compaginació final que convingui fer, que queda com a responsabilitat del client; si es desitja, cal sol·licitar-ne el pressupost específic.

  • QuarkXpress Tagged Files i PageMaker Tagged Files: Si ens faciliteu directament els arxius en text net etiquetats (Tagged Files), el procediment és més àgil i el recàrrec inferior. En aquest cas, el client s'encarrega d'exportar i reimportar cada "article" de l'arxiu QuarkXpress o PageMaker.

  • SGML (HTML, XML, etc.): si no s'especifica altrament, el pressupost no inclou l'adaptació de cap adreça, ni codi, ni imatge, etc.; només inclou la traducció, sense alterar cap codi ni etiqueta.

    Si es vol aquesta adaptació, caldrà donar instruccions precises i pressupostar-ho en cada cas.

    Cal facilitar, en qualsevol cas, els arxius originals de tot allò que es vulgui traduir. Teniu les opcions següents per fer-ho:
  1. tot el lloc web o estructura de directoris en un arxiu comprimit (amb WinZip, per exemple), o
  2. pengeu-ho tot al nostre servidor FTP (us assignarem un compte exclusiu), o
  3. podem recollir-ho nosaltres del vostre servidor per FTP (si ens hi doneu accés), o naturalment,
  4. podeu enviar-ho per correu postal o missatger en un CD.
  • En el cas de projectes web (HTML, XML, etc.), en línia, interactius, etc. (a la Xarxa o en CD) i sempre que Traduït hagi donat la conformitat a la versió final en línia, es pot fer constar el crèdit a Traduït amb el corresponent enllaç al peu de la pàgina principal (o on constin els crèdits si hi ha una pàgina específica enllaçada des de la pàgina principal):

    Traduït - traduit.com
    o
    Traducció: Traduït - traduit.com

    Si Traduït només es fa càrrec d'una versió lingüística o de només una part de la web, tan sols s'inclourà el crèdit a les pàgines corresponents.

  • Comproveu els recàrrecs actualitzats de format a la pàgina de tarifes.

pujar pujar
Recàrrecs format
Consulteu els recàrrecs per format.
més informació més
Descomptes per a formats estàndard
TXT (txt)-4%
RTF (rtf)-1%
Open Document Text (odt)-8%
més informació més07/06/2013 10:06:46Web de Can Antaviana