traduccions
en xarxa

Tarifes Tarifes AbonamentsAbonaments
Telèfon: 93 898 60 50

Segueix-nos a
Abonaments
Els nostres descomptes per volum són molt interessants, però estan subjectes a comanda unitària (per costos logístics i administratius).

Els clients de flux regular però de volums menors requereixen una solució de més flexibilitat.
Per a aquests casos, els ABONAMENTS són la nostra proposta:
abonament a partir de descompte
abonament 10 10.000 paraules 5%
abonament 50 50.000 paraules 10%
abonament 100 100.000 paraules 15%
abonament 500 500.000 paraules 18%
abonament 1.000 1.000.000 paraules 20%
Els Abonaments s'estableixen per un mateix concepte:
  • tasca (traducció, correcció, Traducció Experta, traducció automàtica, etc.)
  • combinació lingüística (anglès > castellà i castellà > anglès serien dos Abonaments diferents, per exemple) i
  • format (Word, Excel, etc.)
Procediment
Es contracta un nombre determinat de paraules. A mesura que se'ns van enviant blocs de text, anem descomptant del saldo global fins que s'esgota l'abonament.

Notificació 80% esgotat
Abans que s'esgoti del tot, però, quan s'ha consumit el 80% del saldo global, ho notifiquem perquè es pugui renovar per endavant i no s'endarrereixi la gestió dels futurs textos.

Informe de saldo
Se'ns pot sol·licitar el detall del balanç de paraules consumides i pendents en qualsevol moment. L'informe indica també el cost detallat i aproximat de cadascun dels textos.
Consulteu les tarifes o informació


pujar pujar
Avantatges per al client
· Descomptes per gran volum en comandes petites.

· Les tarifes poden augmentar, però els Abonaments n'allarguen la validesa. Els clients amb Abonament hi surten guanyant.

· Simplifica i agilita el procés logístic i administratiu comanda a comanda.

· La regularitat permet més sincronització i sintonia en tots els processos de qualitat.07/06/2013 10:06:47Web de Can Antaviana